فروشگاه - سنسور اورجینال اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین ساخت روسیه flc 100al