فلزیاب گوشی

سنسور فلزیاب گوشی چیست ؟

شما با برنامه های متنوعی که مربوط به سنسور فلزیاب گوشی است می توانید امواج مغناطیسی گوشی خود را پیدا کنید. این برنامه های میدان مغناطیسی با استفاده کردن از حسگرهای درون گوشی اندازه گیری خواهند کرد. در واقع شما بهتر است به خوبی بدانید که با فعال کردن هر یک از برنامه ها قادر هستید، سخت افزار دیجیتال قطب نما را به کار بیندازید.