سنسور های مغناطیسی چه ویژگی و کاربردی دارند ؟

در بین انواع سنسورهای مجاورتی آن دسته از سنسورهایی که سنسور آهنربا یا سنسور جک شناخته می شوند را سنسورهای مغناطیسی می نامند. در بین انواع سنسورهایی که مغناطیسی هستند سنسورهای flc100 از جمله مهمترین نمونه ها هستند که در صنعت کاربرد زیادی در بخش های متنوع دارند.